پرايمر آکريليک آبتيک جهت استفاده بر روی سطوح، گچی، سيمانی، بتونی و آزبستی ارائه می گردد و جايگزين بسيار مناسبي برای آسترهای روغنی مرسوم می باشد. فرمولاسيون ويژه اين پرايمر باعث نفوذ اين ماده به منافذ زيرآيند و اشباع شدن سطح زير و درنتيجه کاهش مصرف رنگ و چسبندگي عالی لايه های بعدی می گردد.

آماده  سازی سطح

سطح زير کار بايد عاری از هرگونه آلودگی، گرد و غبار و رطوبت باشد. در صورت وجود جلبک و قارچ ابتدا بايد سطح شسته شده و پس از خشک شدن، پرايمر بر روی سطح اعمال شود.

روش استفاده

اين محصول نيازی به رقيق کردن ندارد و با استفاده از قلم مو و غلطک بر روی سطح مورد نظر به کار می رود. اين پرايمر پس از خشک شدن به صورت بيرنگ درآمده و باعث براقيت سطح می شود. ميزان مصرف اين محصول به ميزان جذب سطح زيرين بستگي دارد.

برگه اطلاعات فني پرايمر آکريليک آبتيک

آستری اکریلیک آب پایه جایگزین روغن اليف جهت تثبیت گچ، سیمان و بتن به منظور بهبود چسبندگی و کاهش مصرف رنگ

  • ميزان مواد آلي فرار کمتر از  2gr/lit
  • وزن مخصوص: 1.01gr/cm3
  • فام: شيري پس از خشک شدن بي رنگ
  • زمان خشک شدن: حداکثر 60 دقیقه
  • نقطه اشتعال: ندارد
  • PH: 8-8.5

وسايل رنگ‌اميزي پس از كار با آب شستشو شود. از يخ‌زدگي رنگ و نگهداري در آن در دماي بالاتر از 40 درجه سانتي‌گراد خودداري شود.