پوشش مقاوم در برابر حریق ABTIFIRE C-45 محصولی تک جزیی و سیمان پایه است که برای محافظت در مقابل حریق سازه های فلزی در مقابل حریق سلولزی طراحی گردیده است. این پوشش دارای دانسیته کمی بوده و از خواص فیزیکی مکانیکی و شیمیایی بسیار خوبی برخودار است. این محصول در حین اجرا و پس از خشک شدن غیر آتش زا بوده و کاملا عاری از آزبست می باشد.

مراحل اجرای پوشش مقام در برابر حریق ABTIFIRE C-45 به شرح ذیل است:

  • شستشوی المان های سازه توسط واتر جت
  • پین کوبی و توری بندی در المان هایی که بر اساس دستورالعمل گواهینامه فنی شرکت آبتیک پوشش آریا به مسلح شدن نیاز دارند0

توضیح اینکه بر اساس استاندارد ستون های با عرض بیش از 40 سانتی متر و تیرهای با طول جان بیش از 40 یا طول بال بیش از 30 سانتی متر باید برای ایجاد چسبندگی بهتر مسلح شوند. برای این کار میتوان از دو روش استفاده کرد.

روش اول: 25% سطح توسط متال لت مسلح شود.

روش دوم: تمام سطح توسط توری مرغی مسلح شود.

  • پر کردن حفره های متال دک های عرشه توسط پشم سنگ جهت اجرای پوشش داده و جلوگیری از نفوذ حرارت.
  • اجرای پرایمر
  • اجرای لایه key Coat
  • اجرای لایه های پوشش تا رسیدن به ضخامت مورد نیاز المان.

 

ABTIFIRE C-45  چسبندگی خوبی بر روی سطح آهن و همچنین آهن پوشش داده شده با پوشش های اپوکسی و آلکید می باشد اما به منظور بهبود چسبندگی استفاده از پرایمر الزامی است. برای نحوه استفاده از این پرایمر با گروه فنی شرکت آبتیک تماس بگیرید.

پرایمر به صورت مخلوط شده با ملات به عنوان لایه اول با ضخامت کم بر روی سازه پاشیده می شود.

ضخامت پوشش:

ضخامت پوشش اجرا شده بر روی هر المان به نوع المان، نسبت سطح مقطع به محیط، تعداد وجه های در مقابل حریق و مدت زمان لازم برای حفاظت بستگی دارد. خلاصه ای از این طراحی در ادامه ارایه شده است.

آماده سازی سطح

سطح المان باید عاری از چربی و آلودگی های سطحی باشد. سطح با استفاده از Abtifire C45 و براساس روش ارایه شده توسط تیم فنی آبتیک آماده سازی شود. ملات باید در شرایط طبیعی خشک شود از حرارت دادن به ملات جهت خشک کردن آن خودداری شود. حرارت دادن جهت خشک شدن می تواند باعث از دست رفتن خواص فیزیکی و مکانیکی گردد.

خشک شدن ملات:

Abtifire C45 به مدت 24 ساعت پس از پاشش باید از آب جاری مانند باران محافظت گردد. در محیط های با دمای بالا، رطوبت پایین، تحت تابش مستقیم خورشید و یا دارای باد شدید باید سطح ملات به مدت حداقل 12 ساعت مرطوب نگه داشته شود که با استفاده از پاشش آب و یا پیچیدن پلاستیک به دور سازه جهت به تعویض انداختن تبخیر آب انجام پذیر است. در شرایطی که دما بعد از پاشش (تا 24 ساعت) به زیر 4 درجه سانتی گراد می رسد از پاشش ملات خود داری کنید.

ابزار پاشش و نحوه پاشش

جهت پاشش باید از ملات پاش روتور- استاتور و یا پستیونی استفاده گردد. پمپ پاشش باید به طور دائم خوراک دهی شود و از ایجاد وقفه جلوگیری شود. برای هر کیسه 20 کیلوگرمی از ملات بین 20 تا 24 لیتر آب مورد نیاز است. ملات و آب باید حداقل به مدت 3 دقیقه مخلوط شوند تا ملاتی همگن و یکنواخت حاصل شود. در دمای پایین استفاده آب گرم و در هوای گرم استفاده از آب سرد توصیه می گردد. جهت پاشش از نازل با سری فلزی و سایز حفره بین 7 الی 10 میلی متر استفاده شود.

تمیز کردن

پمپ، میکسر، نازل پاشش و شیلنگ ها پس از پایان روز کاری باید شستشو شوند. جهت تمیز کردن شلنگ می تواند در انتهار کار یک اسفنچ را با پمپ از شیلنگ عبور دهید .

پارامتر استاندارد نتیجه
رنگ خاکستری
جرم حجمی ASTM E 605 500 کیلوگرم بر متر مکعب
چسبندگی ASTM E 736 250 کیلو پاسکال
خمش ASTM E 759 قبول
گسترش شعله ASTM E 84 0
دودزایی ASTM E 84 0
مقاومت فشاری ASTM E 761 15 کیلو پاسکال
مدت زمان قابل نگهداری 12 ماه

 

در صورت نیاز به بررسی و اطلاعات بیشتر و مشاهده جداول ضخامت های پوشش ABTIFIRE C-45 می توانید به وب سایت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بخش دارندگان گواهینامه فنی به آدرس https://www.bhrc.ac.ir/Certificate مراجعه نمایید.