Abtifire C45

بخش گسترده ای از مواد به طور ذاتی در مقابل آتش مقاوم نیستند و به حفاظت در برابر آتش نیاز دارند. فولاد بیشترین میزان نیاز به حفاظت در برابر آتش در بی مصالح ساختمانی را دارد. جلوگیری از بالا رفتن دمای ماده تحت حفاظت به منظور حفظ پایداری آن مهم ترین اصل در حفاظت در برابر حریق است. به زبان ساده حفاظت در مقابل حریق زمان ارزشمندی جهت خارج شدن از سازه و خاموش کردن آن در اختیار ما قرار میدهد. تمامی المان های سازه های فلزی دارای مقدار مقاومت ذاتی در مقابل حریق هستند. و این میزان مقاومت تابع شکل سطح، تعداد وجه در مقابل حریق و میزان باربری المان می باشد. مقاومت در مقابل حریق با استفاده از روش های آزمون استاندارد نظیر BS 476 part20 یا ISO 834 مورد بررسی قرار می گیرد. این آزمون ها درکوره استاندارد و با شدت حریق و افزایش دمای کنترل شده صورت می گیرد. مقاومت فشاری استیل در مقابل حرارت کاهش پیدا می کند و با عبور از دمای خاصلی این مقاومت به نصف کاهش پیدا می کند که می تواند باعث فروریختن ساختمان گردد. مقاومت ذاتی تیر آهن در پروفیل های کوچک و تحت بار در حدود 12 دقیقه می باشد و این زمان برای پروفیل های با ابعاد ساختاری بسیار بزرگ و با باربری کم نهایتا به 50 دقیقه می رسد. زمان مقاومت ذاتی این مصالح در برابر حریق پاسخ گوی شرایط مورد نیاز برای یک سازه نیستند و بنابراین تدابیر حفاظتی بیشتری مورد نیاز است. این مقاومت عموماً با استفاده از پوشش های مقاوم در برابر حریق که به عنوان لایه عایق بر روی اسکلت فلزی اعمال می گردد تامین می شود و فراگیرترین ماده ملات های سیمانی مقاوم در مقابل حریق هستند.

ABTIFIRE C-45 محصولی تک جزیی و سیمان پایه است که برای محافظت در مقابل حریق سازه های فلزی در مقابل حریق سلولزی طراحی گردیده است. ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، هتل ها و بیمارستان ها از جمله محل های مناسب جهتاعمال این پوشش می باشند.

ABTIFIRE C-45 دارای دانسیته کمی بوده و از خواص فیزیکی مکانیکی و شیمیایی بسیار خوبی برخودار است. این محصول در حین اجرا و پس از خشک شدن غیر آتش زا بوده و کاملا عاری از آزبست می باشد.

ABTIFIRE C-45 تحت شرایط کنترل شده و استاندارد تولید می گردد و کیفیت محصول تولید شده به صورت دوره ای توسط مراجع ذی صلاح قانونی مورد بررسی قرار می گیرد.

پرایمر Abtikprime

ABTIFIRE C-4 چسبندگی خوبی بر روی سطح آهن و همچنین آهن پوشش داده شده با پوشش های اپوکسی و آلکید می باشد اما به منظور بهبود چسبندگی استفاده از پرایمر الزامی است. برای نحوه استفاده از این پرایمر با گروه فنی شرکت آبتیک تماس بگیرید.

پرایمر به صورت مخلوط شده با ملات به عنوان لایه اول با ضخامت کم بر روی سازه پاشیده می شود.